Gymclub Schuytgraaf

"een schouderklopje voor jezelf!"

Algemene Voorwaarden

 

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, geeft u ook aan de privacy regeling doorgenomen te hebben.

PRIVACY

Gymclub schuytgraaf verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van u en het deelnemende kind
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch op de website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Gymclub Schuytgraaf verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven van het deelnemende kind
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we gegevens bewaren

Gymclub Schuytgraaf zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een archief.

Delen met anderen

Gymclub Schuytgraaf verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Gymclub Schuytgraaf zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Gymclub Schuytgraaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1.

De contributie voor de peuter- / kleutergym is: Peutergym: € 4,- per les. Kleutergym: € 5,- per les.

2.

Betaling via ontvangen factuur.
Per periode van 3 maanden ontvangt u een factuur: op NL95 ABNA 045 48 12 353 ten name van: C.M.A.J. van Dinther te Arnhem onder vermelding van: het factuurnummer en naam kind.

Betaalperioden:
Periode 1: september/oktober/november/december
Periode 2: januari/februari/maart
Periode 3: april/mei/juni.
Indien u niet op tijd betaald kan er gebruik worden gemaakt van een incassobureau, de kosten die hier uit voortvloeien worden bij u in rekening gebracht.

3.

Leeftijd voor peutergym is vanaf 3 jaar, de leeftijd voor kleutergym is vanaf 4 jaar.

4.

Door inzending van het digitale inschrijfformulier gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en bent u verplicht de contributie te voldoen na bevestiging van de "uitnodiging" om te starten. De factuur ontvangt u per periode.

5.

U bent verplicht wijzigingen in uw persoonlijke gegevens schriftelijk door te geven (telefoonnummer, (email)adres, rekeningnummers, etc.). Berichten via WhatsApp of SMS worden niet in behandeling genomen.

6.

De contributie wordt vooraf betaald voor één periode. Bijvoorbeeld: U heeft betaald voor periode 3 en op 17 april zegt u op. Uw kind mag de maand mei nog gymmen en stopt m.i.v. 1 juni. De contributie voor de maand juni krijgt u retour.

7.

De opzegtermijn is één maand. U dient schriftelijk op te zeggen vóór de 1ste van de maand. U ontvangt een bevestiging dat het abonnement wordt stopgezet. Het gymabonnement stopt niet automatisch aan het einde van een seizoen, maar wordt stilzwijgend verlengd.

8.

Indien uw kind niet aanwezig kan zijn bij 1 of meerdere lessen, blijft de contributie onveranderd. Mocht u kind langdurig niet aanwezig kunnen zijn wegens ziekte, kunt u contact opnemen met Gymclub Schuytgraaf. Er kunnen dan regelingen worden getroffen.

9.

Wanneer uw kind overstapt van peutergym naar kleutergym binnen een periode, dan verandert de contributie pas met ingang van de nieuwe periode. Bijvoorbeeld: Uw kind wordt 4 jaar in oktober (in periode 1) en stapt over naar de kleutergym. De contributie wordt dan aangepast in periode 2 (januari t/m maart).

10.

Indien de gymles door overmacht niet doorgaat, wordt de contributie niet aangepast.

11.

Er is geen gym in de periode van 1 juli tot 1 september. De gymlessen starten op de eerste zaterdag in september van het nieuwe schooljaar en lopen door tot 1 juli van dat schooljaar. Indien deze datum wijzigt, wordt dit vermeld op de website.

12.

In schoolvakanties gaan de lessen niet door, de contributie is hierop aangepast. We houden rekening met de vakanties van regio Zuid (Arnhem).

13.

De contributie welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Gymclub Schuytgraaf worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na het ontvangen van het nieuwe contributie tarief op te zeggen indien deze de wijzigde contributie niet wenst te accepteren.

14.

Gymclub Schuytgraaf heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Gymclub Schuytgraaf sluit iedere aansprakelijkheid, hoe dan ook genaamd en hoe ook ontstaan nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de genoemde verzekering en daadwerkelijk vergoed zal worden. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij Gymclub Schuytgraaf. Gymclub Schuytgraaf aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid dan wel schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie. (De ouders/verzorgers van) het lid dienen zich zo nodig zelf te verzekeren indien nodig tegen risico's van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid en vrijwaren Gymclub Schuytgraaf indien deze hierop wordt aangesproken.